Total War

Total War är allomfattande, ett krig utan gränser eller begränsningar. Det är ett materialens och moralens krig. Ett krig som mobiliserar, förintar och förflyttar civilbefolkningar. Det andra världskriget var ett krig där enorma arméer drog fram och ställde hela befolkningar inför omöjliga val. Vapentillverkningen revolutionerade industrin och arbetsstyrkan; zonbombningar lade hela städer i spillror; belägringar innebar massvält; raspolitik drev på folkmord. 

 

Genom arkivbilder och intervjuer med experter får vi veta hur det andra världskriget krossade gränserna mellan hemmafront och slagfält. I det första avsnittet avhandlas förebuden om det kommande totala kriget; i Manchuriet, Kina, Abessinien och Spanien. I avsnitt två ser vi en värld mobilisera för det totala kriget. Avsnitt tre ägnas åt invasion, ockupation och motstånd när nation efter nation faller inför framryckande arméer. Avsnitt fyra studerar det totala kriget i himlen och utvecklingen av strategiska bombningsuppdrag som lade hela städer i spillror. I avsnitt fem ser vi hur det totala kriget möjliggjorde Förintelsen samt även hur rädslan för förrädare främjade internering av civilister i allierade länder. Avsnitt sex reflekterar slutligen över följderna av Total War.