Jesus: His Life

En unik approach till Jesu Kristi liv. Varje avsnitt berättas ur ett perspektiv tillhörande de män och kvinnor som stod honom närmast: Josef, Johannes Döparen, Maria Jesu Mor, Kajafas, Judas Iskariot, Pontius Pilatus, Maria Magdalena och Petrus. Varje person leder tittaren genom Jesu liv, gestaltat genom en kombination av drama och dokumentärliknande intervjuer med historiker och religiösa ledare.

 

Jesus föds in i en värld av kungar, frälsare, revolutionärer, soldater och maktkamper under det romerska imperiets glansdagar. Jesus: His Life placerar tittaren mitt i denna dramatiska kontext för att berätta den största berättelse världen någonsin skådat.