Kingpin

Alla brottssyndikat har en sak gemensamt: en boss. Ett överhuvud. En ledare. Struktur och hierarki är grundpelarna inom organiserad brottslighet - men ingen regim varar för evigt. Och bakom varje ledare finns en armé skoningslösa underhuggare, soldater och rivaler som bara vill träda i hans ställe. Ibland inväntar de bossens avgång eller naturliga död - och börjar strida sinsemellan. Oftast haglar kulorna och en kupp iscensätts. Maktövertaganden och inbördeskrig är naturliga element i den undre världen. När dammet lagt sig vet man aldrig vem som sitter på tronen. Avsnitten i denna serie i fyra delar inkluderar: John Gotti, Pablo Escobar, El Chapo och Whitey Bulger.