Varje strid är både en seger och ett nederlag - oavsett vilken sida av frontlinjen man står. Denna nya serie på HISTORY ser på de stora ögonblicken under andra världskriget. En seger kunde påverka hela utfallet av kriget, och ett nederlag kunde vara förkrossande. Slagen hade stor betydelse exempelvis för tillgång till leveranser, soldaternas vilja att kämpa vidare och inte minst för tillgång till nyckelområden. Från ödeläggande offensiver till särskilda operationer är detta historien om de slag som vanns och de slag som förlorades - och som slutgiltigt formade utfallet av den största konflikten i världshistorien.