Tempelriddarorden grundlades 1188 för att hjälpa det nya, kristna kungariket Jerusalem. Tempelriddarna var munkar, som fick ansvar för att försvara de viktiga landområdena i Mellanöstern, i synnerhet mot deras muslimska grannar i väst och norr. De var också medeltidens mest maktfulla styrka och betraktade sig själva som Guds utvalda, heliga krigare. Men 1307 försvann de en och en. Vad hände med tempelriddarna? Varför utgjorde de plötsligt ett stort hot? Gömde de på en helig gral, som legenderna antyder?

 

Nu ger Mikey Kay, journalist och militärstrateg med inriktning på Mellanöstern, och Garth Baldwin, arkeolog och tidigare marinsoldat, sig i kast med att undersöka tempelriddarnas försvinnande. De kommer att använda militärteknik och avancerad teknologi för att försöka lösa det 700 år gamla mysteriet en gång för alla. Det blir en resa utan like, där nutid möter dåtid i en slutgiltig uppgörelse om vad som är historia och vad som är dikt.