Några av de viktigaste ögonblicken, största slagen och mest berömda krigshjältarna från andra världskriget ligger under lupp i denna spännande serie. Med hjälp av historiker, forskare och författare återberättas historiska händelser som befrielsen av Paris, D-dagen, Pearl Harbor, kampen om Berlin etc. Serien använder nyfunna rekognosceringsbilder, som togs dagarna innan, under och veckorna efter slagen. Dessa nya bevis ger ögonvittnesskildringar från båda sidor och en adekvat analys av de avgörande ögonblicken och historierna bakom.