Mycket hände under 90-talet, som har stor betydelse ännu i dag. Denna miniserie tecknar ett porträtt av de tolv mest betydelsefulla åren från Berlinmurens fall 1989 fram till terrorangreppen den 11 september 2001 med en studie av de viktigaste milstolparna som har format världen. Den kastar också ljus på de två amerikanska presidentvalen av Clinton respektive Bush. 

 

I första avsnittet ser man bland annat slutet på kalla kriget, CNN:s täckning av Gulfkriget och hur det skapade en 24-timmars nyhetsström, och den virala videons födelse. Andra avsnittet djupdyker i etableringen av internet och dess spridning, Al Qaeda, homosexuellas rättigheter, revolutionen i musikindustrin och naturligtvis 9/11. 

 

Vem kunde ha förutsett att en ung tonårings vilja att dela sin musikupplevelse med andra skulle få en hel bransch på knä? Och hur en slumpässig mans videoinspelning av ett brutalt överfall kunde få en hel stad i uppror? En sak är säker: 90-talet förändrade världen!