UFO Manad

Nu i juli utforskar HISTORY de utomjordiska aktiviteternas mystiska värld varje torsdagskväll.

 

Med början på World UFO Day och UFOs: Dangerous Encounters Exposed avslöjar utredningarna hemska skildringar från personer som överlevt extrema möten med utomjordiska varelser. Genom dramatiseringar och expertintervjuer utforskar vi verkliga UFO-fall som skildrar farliga närkontakter mellan vanliga medborgare och utomvärldsliga besökare.

 

UFOs: Top Secret Alien Files studerar vardagshjältar inom brottsbekämpning och militär, vars uppgift att tjäna och beskydda ställs inför det ultimata testet när de ställs ansikte mot ansikte med farliga UFO:n. Vi utforskar hur långt folk vid frontlinjen är villiga att gå för att hålla civilpersoner säkra från möten med utomjordingar.

 

I serien ingår även Hunting UFOs: Investigating Alien Hotspots och UFO Cover-ups: Secrets Revealed.