The Butcher

Under historien har köttstyckarens hantverk varit vitalt för människans överlevnad. I tidiga civilisationer, när födoöverförda sjukdomar krävs liv, var det styckaren med sina precisa verktyg och färdigheter som värjde undan döden. Denna livsviktige hantverkare blev ett fast inslag i samtliga amerikanska städer.

 

Idag finns tusentals personer som fortsätter denna nobla tradition, men endast några få utvalda med rätt expertis kan med rätta titulera sig Mästare. För första gången kommer nu en extrem tävling med höga insatser där de bästa styckarna utkämpar en strid som ska testa deras kunskaper, strategier och teknik till det maximala.

 

Med sina vassa knivar och ännu vassare kunskaper karvar sig dessa styckmästare igenom mödosamma utmaningar och använder sin expertis för att anpassa sig till historiska vändningar, samt avslöjar styckarvärldens mest fascinerande hemligheter.