Presidents At War

Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan och George H.W. Bush. Åtta stora män som tjänstgjorde under det andra världskriget och sedermera själva blev överbefälhavare.

 

Detta är berättelsen om hur deras krigsupplevelser förändrade dem, hur de som ledare bemästrade konflikter, samt hur krigets smältdegel formade de beslut de fattade när de slutligen nått Vita Huset.