Face the Beast

Genom hela historien finns skildringar av hur rovdjur oförklarligt har attackerat människor. Face the Beast undersöker de mest mystiska och makabra massakrerna med hjälp av ny teknik som gör det möjligt för forskarna att ställas ansikte mot ansikte med farliga varelser i dessas egna habitat.