În timp ce o mare parte din istoria Americii este cunoscută lumii întregi, există o altă istorie mai profundă care dăinuie în umbră. Poveștile și locurile învăluite în secret și ascunse publicului... vor fi din nou scoase la iveală.