9/11: Inside Air Force One

En två timmar lång dokumentär som för första gången tar med sig tittarna in i såväl cockpiten på Air Force One som i kommandocentraler landet runt under en av den amerikanska historiens mest ödesmättade dagar – 11 september 2001. Från dessa unika synvinklar får vi uppleva den kamp som nationens ledare samt civil och militär befälsordning utkämpade i försöken att hantera de dödliga attackernas unika art och omfattning.

 

Med hjälp av omfattande intervjuer med samtliga inblandade – inklusive ett personligt vittnesmål från den 43:e amerikanske presidenten, George W Bush Jr – ser vi dem ta sig an utmaningar som sträcker sig från det mest elementära (hur kommunicera med varandra?) till det mest djupgående (Riktas vårt försvar åt rätt håll? Vilken respons lugnar en belägrad nation? Hur slår vi tillbaka mot en terroristattack?) Dokumentären ingår i minnesdokumentärerna kring 11 september.