< Articole

Regulament oficial al concursului „Hai la școala de conducere defensivă”, perioada 21 septembrie - 25 octombrie 2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului „Sezonul Extratereștrilor”, (denumit in continuare “Concursul”) este AETN Poland sp. z o.o, cu sediul in Varșovia, strada Puławska nr. 2, Polonia.

1.1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, actualizata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, fiind obligatoriu pentru toti participantii la Concurs. Regulamentul precum si detaliile Concursului sunt disponibile fiecarui solicitant in mod gratuit pe facebook.com/HISTORYRomania, pe toata durata Concursului.

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook facebook.com/HISTORYRomania. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

1.3. Participantilor la Concurs li se pune in vedere ca Regulamentul este redactat in conformitate cu politica Facebook de organizare a promotiilor, valabila la data demararii Concursului si orice modificare a politicii Facebook de organizare a promotiilor poate atrage dupa sine si modificarea prezentului Regulament. Totodata, participantilor li se pune in vedere ca prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.facebook.com, nu este organizat, initiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Facebook, iar marcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca si premii in cadrul Concursului nu sunt finantate (total sau partial) de Facebook.

1.4. Organizatorul are urmatoarele drepturi:

· dreptul de a refuza/descalifica un utilizator daca acesta nu respecta toate prevederile acestui Regulament, fara a fi obligat sa justifice participantilor decizia luata;

· dreptul de a sterge din pagina Concursului orice utilizator, daca acesta nu respecta toate prevederile de la 6.2 si 6.3 acestui Regulament, fara a anunta utilizatorul in cauza sau participantii si fara a oferi niciun fel de daune in acest sens.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat exclusiv in mediul virtual (online), pe pagina facebook.com/HISTORYRomania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1 Concursul incepe la data de 21 septembrie 2020, si se va desfasura pana la data de 25 octombrie, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”). Ora la care se publica prima postare in legatura cu concursul pe pagina de Facebook HISTORY Romania se considera ora de inceput a concursului.

3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina dedicata Concursului

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Poate participa la Concurs orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara), care a implinit varsta de 18 ani la data demararii Concursului si care este posesorul legal al unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare "Participantii"). Participantii cu varsta mai mica de 18 ani la data demararii Concursului nu pot participa la Concurs si nu li se pot acorda premii in cadrul Concursului.

4.2 Angajatii si colaboratorii Organizatorului, angajati ai HISTORY | AETN Poland sp. z o.o precum și angajati ai oricăror colaboratori HISTORY Romania care oferă servicii în legătură cu Concursul, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

4.3 Participantul la acest Concurs trebuie sa fie un "posesor legal" al unei adrese de e-mail

4.4 Se prezuma ca fiecare participant detine cu titlu legal toate informatiile personale pe care le introduce in Concurs. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica titlul Participantului asupra informatiilor personale cu care acesta participa la Concurs si nu poate fi tinut raspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizari neautorizate a acestuia de catre Participant.

4.5 Pentru a putea participa la Concurs utilizatorul trebuie sa ia la cunostinta si sa accepte prezentul Regulament. Participarea la Concurs echivaleaza cu acceptarea integrala, fara obiectiuni, de catre participanti a prezentului Regulament.

4.6 Fiecare utilizator care indeplineste conditiile sus-mentionate si care parcurge toate etapele indicate in Sectiunea 6 a prezentului Regulament poate intra in extragerea la sorti.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 In cadrul Concursului, se vor acorda 10 premii iar castigatorii vor fi alesi săptămânal, conform sectiunilor 7 si 9 din acest Regulament.

5.2 Premiile acordate in cadrul Concursului sunt oferite de HISTORY | AETN Poland sp. z o.o sunt 10 vouchere pentru cursul de conducere defensiva nivel 1, care se va desfășura la sediul Academiei Titi Aur, la doar 16 km de Centura Bucureștiului.

5.3 Valoarea totala a premiilor este de 1350 euro + TVA si este acoperita in integralitate de către HISTORY | AETN Poland sp. z o.o.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga premiul dat de catre HISTORY | AETN Poland sp. z o.o in cadrul concursului, Participantii care indeplinesc conditiile de participare, mentionate in Sectiunea 4 - „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie sa urmeze intocmai pasii mentionati in urmatorul mecanism:

- Participantul va trebui sa intre pe pagina Facebook HISTORY Romania facebook.com/HISTORYRomania si sa raspunda la cerinta din postarea de concurs. Răspunsul va fi postat de către participant printr-un comentariu în postarea dedicată concursului. Castigatorii vor fi desemnati de către echipa HISTORY Romania.

- De asemenea, se vor lua in considerare pentru desemnarea castigatorilor doar inscrierile inregistrate in perioada specificata mentionata in Sectiunea 3 - "PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI", articolul 3.1.;

-Se va lua in considerare un singur comentariu (o singura inscriere) pe utilizator/postare.

- Participantii vor fi singurii raspunzatori pentru orice incalcare a legislatiei in materia drepturilor de proprietate intelectuala si publicitate, precum si orice alt domeniu relevant.

6.2 Fiecare Participant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte obligatorii in vederea participarii sale din cadrul Campaniei de Facebook pe pagina Facebook HISTORY Romania:

- materialele cu continut pornografic, ofensator, care contin injurii, care descriu orice forma de violenta sau prezinta scene in care se produce durere cuiva sau scene de violenta sexuala sau de cruzime, scene care prezinta sau sugereaza acte sexuale, care prezinta arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata, care prezinta consum de droguri sau alte substante ilegale, care prezinta consum excesiv de alcool, care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care pot aduce prejudicii unei persoane si/sau incalca dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau intreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care contin publicitate sau materiale promotionale ale unor terti, care contravin Regulilor Casei publicate pe pagina de Facebook a HISTORY Romania, nu vor fi acceptate si vor fi sterse in mod definitiv;

- participantul nu va incarca Materiale comerciale, publicitare si nici nu va transmite comentarii, de natura comerciala care, in mod direct sau indirect promoveaza anumite produse sau servicii, promotii, campanii etc. De asemenea, este interzisa solicitarea adresata de catre un Participant altor Participanti sa devina membri/utilizatori/vizitatori ai vreunui site, grup de discutie, organizatie etc.

6.3 Comentariile incadrate in situatiile descrise la punctul 6.2 vor fi eliminate inainte de desemnarea castigatorilor.

6.4 La finalul Campaniei, toate inscrierile utilizatorilor care au urmat pasii descrisi in mecanismul campaniei intra in selectie.

- Participantii care au raspuns la cerinta concursului, cu respectarea pasilor de inscriere in concurs si a tematicii de concurs, vor intra in concurs cu sanse de castig. Pentru 1 castigator se va alege 1 rezerva.

6.5 Dupa desemnarea castigatorului, Organizatorul il va anunta in cadrul postarii de concurs pe pagina de Facebook HISTORY Romania. HISTORY | AETN Poland sp. z o.o va lua legătura cu castigatorul concursului in ziua in care a fost desemnat drept castigator, in vederea validarii si a obtinerii informatiilor necesare pentru expedierea premiului.

6.6 Participantii se pot inscrie doar in perioada de concurs mentionata.

6.7 Participantul este singurul responsabil pentru consecintele directe sau indirecte ale publicarii de materiale (comentarii, imagini) in cadrul Campaniei pe pagina Facebook HISTORY Romania. Sub niciun fel de circumstante, HISTORY Romania nu poate fi gasit raspunzator pentru orice fel de material (comentarii, imagini), orice fel de erori sau omisiuni in cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de catre Participanti a paginii de Facebook HISTORY Romania si a participarii la Campanie.

SECTIUNEA 7. SELECTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 La finalul fiecarei saptamani de concurs toti cei care au urmat pasii descrisi in mecanismul concursului vor intra in selectia finala. Castigatorii vor fi selectati pe baza celor mai competente comentarii si anuntati public pe pagina de Facebook HISTORY Romania.

7.2 Dupa ce va fi desemnat castigatorul, acesta va fi rugat, printr-un raspuns la comentariul lui, sa furnizeze o adresa de e-mail pentru a fi contactati de HISTORY| AETN Poland sp. z o.o. Castigatorii vor trebui sa ofere o copie dupa un act de identitate pentru validare si informatiile necesare pentru trimiterea premiului pana cel tarziu 4 zile dupa ce a fost desemnat castigator, cu mentiunea “Sunt de acord cu furnizarea acestei copii catre HISTORY| AETN Poland sp. z o.o si cu colectarea datelor personale aflate pe ea”. Acest pas este necesar pentru primirea premiului.

Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care participantul nu raspunde la solicitarea trimisa pe Facebook, in mesajul privat in postarea castigatorului, nu vorbeste limba romana, are deficiente vizuale/auditive sau de alta natura sau pentru orice situatii in care Participantul nu poate fi contactat, indiferent de motiv, conform prezentului Regulament va fi desemnat necastigator si se va trece la contactarea rezervei desemnate.

7.3 Participantul declarat castigator are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra in posesia Premiului prin intermediul unui reply la solicitarea trimisa pe facebook in postarea castigatorului transmis de catre Organizator.

7.4 Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de Organizator si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator asemenea Participant si trecand la contactarea rezervei desemnate.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE

8.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 4, 6 si 7 ale acestui Regulament.

8.2 Contestatiile cu privire la corectitudinea desemnarii castigatorilor se pot face in 12 ore de la data afisarii castigatorilor pe pagina dedicata Concursului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresele de email: marketing@tematic-cable.ro si digitalcee@aetn.co.uk si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, copie buletin;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

8.3 Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator in termen de 72 ore de la data primirii.

SECTIUNEA 9. INMANAREA PREMIILOR

9.1 Inmanarea premiului castigatorului se va face prin curier, cu confirmare de primire, in maximum 60 zile calendaristice de la data validarii castigatorului, in functie de disponibilitatea produselor

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

10.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care Participantul castigator isi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata. Totodata, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea cu titlu valabil a conturilor de Facebook de pe care Participantii intra in Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizarii neautorizate a acestora.

10.3 Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participantilor, in cazul in care acestia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde castigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participarii la aceast Concurs sau orice alta campanie organizata de HISTORY Romania si care nu au fost transmise de catre Organizator conform prezentului Regulament. In acest sens, oricaror persoane care intentioneaza sa participe la Concurs sau participa la Concurs, li se pune in vedere ca, in situatia castigarii unui premiu in cadrul acestei Campanii, informarea initiala referitoare la castigarea premiului se va face prin publicarea pe pagina de Facebook dedicata Concursului a Participantului castigator, urmand ca o confirmare a obtinerii premiului sa se faca telefonic, dupa transmiterea informatiilor de catre Participantul castigator, pe facebook, Organizatorului.

10.4 Cu privire la inscrierea in cadrul Concursului, Participantii inteleg ca sunt singurii raspunzatori de consecintele acesteia.

10.5 Totodata, la momentul inscrierii, Participantul garanteaza urmatoarele:

a) Datele de identificare solicitate la inregistrare sunt cele adevarate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in vigoare.

b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondenta aruncata sau nesolicitata sau reclama neautorizata (spam) de orice fel, rezumate, concursuri, scheme piramidale sau sa se angajeze prin orice alt comportament intentionat sa inhibe ceilalti Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site internet, sau care este altfel posibil sa pagubeasca sau sa distruga reputatia HISTORY Romania sau reputatia unei terte parti.

10.6 De asemenea, orice persoana care viziteaza paginile de Facebook aferente Concursului este informata ca se vor lua toate masurile rezonabile in vederea cenzurarii comentariilor si informatiile care se vor publica pe paginile aferente Concursului. Totusi, orice persoana care viziteaza paginile de Facebook aferente Concursului intelege faptul ca in timpul vizitarii si/sau utilizarii paginilor este expus unui continut obtinut dintr-o varietate de surse si ca Organizatorul Concursului si nici Agentia nu pot fi tinuti responsabili in niciun fel de acuratetea, utilitatea, siguranta, sau drepturile de proprietate intelectuala ale materialelor de pe pagina.

10.7 Organizatorul nu garanteaza ca nu vor exista pe pagina de Facebook comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplacute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul intelege faptul ca in timpul vizitarii si/sau utilizarii paginii de Facebook este expus unui continut obtinut dintr-o varietate de surse si ca Site-ul si administratorii sai nu sunt raspunzatori in nici un fel de acuratetea, utilitatea, siguranta, sau drepturile de proprietate intelectuala ale acestui continut.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1 Taxele si impozitele aferente Premiilor la data acordarii lor vor fi suportate de catre HISTORY| AETN Poland sp. z o.o. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate conform legii) in legatura cu Premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor acestora.

11.2 Organizatorul ia act de faptul ca in conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile. In acest sens, HISTORY| AETN Poland sp. z o.o in calitate de Organizator se obliga:

- sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal;

- sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor.

11.3 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, cad in sarcina exclusiva a Participantului validat ca si castigator.

11.4 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, eventualele cheltuieli de deplasarea ale Participantului pentru ridicarea Premiului, contributii sociale datorate conform legii etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

11.5 Prin participare la Concurs Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Concursului. Prin participarea la Concurs, Participantul isi exprima acordul in mod explicit si fara echivoc ca Organizatorul, HISTORY | AETN Poland sp. z o.o sa foloseasca datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizeaza, in scopurile prevazute in prezentul Regulament. HISTORY | AETN Poland sp. z o.o in numele HISTORY Romania prelucreaza datele cu caracter personal si informatiile transmise de catre Participant cu buna credinta, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului acestuia la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare. De asemenea, acces la datele cu caracter personal ale participantilor vor avea si reprezentanti ai HISTORY | AETN Poland sp. z o.o pentru validare. Organizatorul, HISTORY | AETN Poland sp. z o.o prelucreaza datele cu caracter si informatiile detinute/transmise de catre Participant cu buna credinta, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului acestuia la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare.

12.2 Participantul, odata cu inregistrarea online in vederea participarii la Concurs, este de acord ca atat HISTORY Romania in calitate de operator de date cu caracter personal, HISTORY | AETN Poland sp. z o.o sa prelucreze datele personale obtinute de de la Participant, in urmatoarele scopuri:

(i) organizarea si desfasurarea Concursului, desemnarea castigatorilor si acordarea premilor castigate;

12.3 Participantul declarat castigator consimte ca acordarea Premiului se face dupa validarea acestuia ca si castigator, respectiv dupa transmiterea urmatoarelor date cu caracter personal catre HISTORY Romania: numar de telefon, pentru contactare, nume si prenume, pentru identificare, si adresa de domiciliu/ adresa de mail pentru livrarea premiului. Aceste date vor fi colectate, inregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase si prelucrate de catre HISTORY Romania in scopul Concursului si al prezentului Regulament. Totodata, Participantul desemnat ca si castigator isi da acordul expres ca aceste date fie prelucrate in scopul Concursului si al prezentului Regulament, de catre HISTORY Romania, in calitatea sa de Organizator al concursului. Adresa de domiciliu/resedinta, vor fi colectate de HISTORY Romania pentru trimiterea premiului.

12.4 Participantilor li se pune in vedere faptul ca datele cu caracter personal mentionate la art. 12.3 de mai sus sunt furnizate exclusiv catre HISTORY Romania in scopul Concursului.

12.5 Prin prezentul Regulament, Participantii castigatori inteleg si consimt ca HISTORY Romania sa le faca publice numele pe pagina de Facebook dedicata Concursului, http://https://www.facebook.com/HISTORYRomania.

12.6 Refuzul unui Participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament si al Concursului de catre HISTORY Romania, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe lista facuta publica de HISTORY , indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea Premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat.

12.7 Totodata, cu acordul expres si prealabil al Participantului castigator, HISTORY Romania, va putea pastra copii ale actelor de identitate ale Participantului desemnat ca si castigator. Participantului i se pune in vedere ca atribuirea Premiului nu este conditionata de transmiterea copiilor de pe actele de identitate, insa atribuirea Premiului este conditionata de prezentarea actelor de identitate in scopul validarii.

12.8 Organizatorul/ se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

12.9 Participantul are, conform Legii 129/2018, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

12.10 Drepturile mentionate la art. 12.9 includ:

a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre HISTORY Romania;

b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.

c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing ;

d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale;

e) dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

12.11 Totodata, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa HISTORY | AETN Poland sp. z o.o, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

12.12 Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la Art. 12.10. a), b) si c), solicitantul trebuie să înainteze o cerere scrisa, datata si semnata la sediul AETN din Varșovia, Str. Puławska 2, cod poștal 02-566, Polonia. În cerere se va preciza daca se doreşte ca informatiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure predarea numai personal. HISTORY Romania va comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

12.13 Participantul a fost informat prin prezentul Regulament si a acceptat ca datele personale pe care le transmite sa fie prelucrate de HISTORY Romania direct sau prin partenerii sai din acelasi Grup sau alti parteneri, in tara sau in strainatate, in cadrul UE sau in tari care asigura un nivel adecvat de protectie a prelucrarii datelor, conform prevederilor legale.

12.14 Participantul a fost informat si a acceptat prelucrarea datelor personale cu functie de identificare (ex. CNP, serie, nr. buletin), inclusiv prin fotocopierea documentelor care le contin, pentru scopurile si conditiile indicate in prezentul Regulament si pentru realizarea obligatiilor legale care le incumba Organizatorului acestui concurs.

12.15 Dupa incheierea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator/, in legatura cu Concursul vor fi distruse si/sau sterse in totalitate (in masura in care acestea nu se afla deja in posesia Organizatorului si sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Concursului, caz in care datele respective vor putea fi procesate in continuare de Organizator in scopul in care au fost colectate).

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA:

14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

14.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina facebook.com/HISTORYRomania, in termen de 5 zile de la aparitia evenimentului de forta majora sau caz fortuit, existenta acestuia.